Cennik


Wysokość wynagrodzenia lub sposób jego ustalenia określany jest zawsze na początku współpracy, w porozumieniu z Klientem. Propozycja wynagrodzenia uwzględnia stopień zawiłości sprawy oraz przewidywany nakład pracy. Dopasowując się do potrzeb Klientów, Kancelaria proponuje różne systemy rozliczeń. Pozostajemy otwarci na propozycję Klientów i nie wykluczamy negocjacji zaproponowanych zasad współpracy.

 

Wynagrodzenie na rzecz Kancelarii nie obejmuje wydatków, które są ponoszone
w związku z prowadzeniem sprawy, m. in. kosztów opłat sądowych, opłat skarbowych, kosztów sporządzenia opinii biegłych.