Zakres usług


    Nasza kancelaria prawna specjalizuje się w udzielaniu porad
z zakresu prawa  cywilnego, handlowego,
pracy i administracyjnego. Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych. Dokładnie analizujemy akta każdej sprawy, a następnie przygotowujemy koncepcję prowadzenia sprawy tak, aby przejąć inicjatywę w postępowaniu. Oferujemy pomoc prawną na każdym etapie postępowania.

   Ponadto, udzielamy kompleksowych porad dotyczących prowadzenia rozmów negocjacyjnych oraz zawierania umów handlowych. Zależy nam na uzyskaniu sprawiedliwego i korzystnego rozwiązania prawnego dla każdego klienta.

 

Udzielając porad prawnych, przestrzegamy zasad zapisanych w Kodeksie Etyki Zawodowej. Każdą sprawę rozpatrujemy z zachowaniem szczególnej staranności. Korzystając z usług prawnych kancelarii, zyskują Państwo gwarancję poufności i dyskrecji. Zależy nam na pozytywnym rozwiązaniu każdego postępowania sądowego.

 

Zawsze chronimy interesy osób cywilnych, firm i instytucji, które reprezentujemy.