• Inne sprawy cywilne


• sporządzanie umów
• sprawy o zapłatę
• sprawy dotyczące nieruchomości (np. o stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności, sprawy wieczystoksięgowe)
• sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia i dział spadku, zachowek)
• dochodzenie odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy