• Obsługa podmiotów prowadzących działalność gospodarczą


• pomoc w rozpoczynaniu prowadzenia działalności gospodarczej, z uwzględnieniem minimalizacji kosztów planowanego przedsięwzięcia
• prowadzenie spraw wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni
• opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych związanych
z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa (statutów, regulaminów, itp.)

• tworzenie, przekształcanie oraz likwidacja spółek, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń
i innych podmiotów gospodarczych

• bieżąca obsługa prawna w zakresie wszelkich spraw wyżej wymienionych podmiotów