• Spory i windykacja należności


• uczestnictwo w negocjacjach ugodowych z dłużnikami zmierzających
do dobrowolnego i natychmiastowego zaspokojenia wierzytelności

• dochodzenie wykonania zobowiązań umownych
• wezwania do zapłaty