• Obsługa jednostek samorządu terytorialnego


• redagowanie aktów prawa miejscowego

• pomoc prawna przy wykonywaniu zadań publicznych

• przygotowywanie decyzji administracyjnych i innych aktów indywidualnych

• opinie prawne

• współpraca przy załatwianiu konkretnych spraw administracyjnych